کشف دوباره هشتمین عضو از عجایب دنیا

دانشمندان توانسته‌اند بقایای شیب‌های پلکانی را بعد از ۱۳۰ سال دوباره در نیوزلند کشف کنند.