بازگشت از ویندوز 10 پرو به ویندوز 10 اس ممکن شد

مایکروسافت امکان بازگشت از ویندوز ۱۰ پرو به ویندوز ۱۰ اس را فراهم کرده است.