بیوگرافی لری پیج، مؤسس گوگل

لری پیج، کارآفرین نوآور آمریکایی، یکی از بنیان‌گذاران موتور جستجوی گوگل به همراه سرگی برین، مدیرعامل فعلی هولدینگ آلفابت ویکی از قدرتمندترین مردان دنیای تکنولوژی است.