شهر هلسینکی فنلاند به‌زودی از اتوبوس خودران استفاده می‌کند

 در آینده نزدیک، اتوبوس‌ خودران به کمک سیستم حمل و نقل سنتی شهرهای فنلاند می‌آید.