پایان کار وب‌سایت آموزشی درسنامه

وب‌سایت آموزش آنلاین رایگان (درسنامه) تصمیم گرفته است مرداد ۱۳۹۶ پس از ۷ سال فعالیت به کار خود پایان دهد.