سیستم عامل دبیان 9 منتشر شد

نسخه‌ی ۹ سیستم‌ عامل دبیان با کد Stretch منتشر شد.