پردازنده های تردریپر در سال ۲۰۱۷ تنها در محصولات دل استفاده خواهند شد

بنا به اعلام دل، پردازنده‌های تردریپر AMD تا اوایل سال ۲۰۱۸ در انحصار این شرکت و کامپیوترهای از پیش‌ ساخته‌ی Area 51 خواهند بود.