ژاپن سریع ترین ابر کامپیوتر جهان را می‌سازد

ژاپن در حال ساخت سریع‌ترین ابرکامپیوتر جهان است تا بتواند به‌واسطه‌ی آن به قطب تحقیقاتی برای تکنولوژی هوش مصنوعی تبدیل شود.