آیا سیستم‌های بانکی دنیا با ایران معامله خواهند کرد؟

گروه ویژه اقدام مالی FATF درباره‌ی معاملات سیستم‌های بانکی دنیا با ایران تصمیم‌گیری می‌کند.