آیا زاگرب، پایتخت کرواسی ارزش دیدن دارد؟

سفر به زاگرب، پایتخت کرواسی ممکن است آرزوی بسیاری از گردشگران باشد. برای این که بدانید آیا این شهر، ارزش مسافرت را دارد، همراه کجارو باشید.