بهترین زمان برای سفر به استانبول

وضعیت آب و هوایی یکی از عوامل تعیین کننده در زمان سفر است. با کجارو همراه باشید تا با بهترین زمان‌های سفر به استانبول آشنا شوید.