رشد شاخص توسعه ایران در گزارش جدید اتحادیه بین المللی مخابرات

اتحادیه‌‌ی بین‌المللی مخابرات گزارش جدید خود در رابطه با وضعیت کشور‌های مختلف در حوزه‌ی IT را منتشر کرده که نشان از رشد کشورمان در یک سال گذشته دارد.