کارهایی که باید در سفر به شهر سانتورینی یونان انجام داد

سانتورینی یکی از زیباترین جزایر شناخته شده یونان است. با کجارو همراه باشید تا ۴ فعالیت دلپذیر در این جزیره را معرفی کنیم.