۶ توصیه برای پیش‌گیری از مسمومیت غذایی

بیل مارلر با تجربه‌ی بیش از ۲۰ سال حضور در دعاوی مربوط به مسمومیت‌های غذایی، ۶ توصیه برای اجتناب از مسمومیت غذایی برای شما دارد.