نگاهی به نمایشگاه گردشگری TTM+ 2017 چیانگ مای، تایلند

امسال برای دومین بار نمایشگاه 2017 +TTM در روزهای ۱۴ تا ۱۶ ژوئن در شهر چیانگ‌مای، تایلند برگزار شد. در این مقاله اختصاصی، کجارو نگاهی کلی به این نمایشگاه گردشگری دارد.