تا پایان ماه می، ۰.۳۸ درصد از بازار آمریکا در اختیار گلکسی اس 8 بوده است

میزان فروش گلکسی اس ۸ در آمریکا باعث شده است سهم بازار این دستگاه در ماه می ۲۰۱۷ به ۰.۳۸ درصد برسد.