چلنجر SRT Hellcat  با بدنه‌ی اختصاصی معرفی شد

دوج اقدام به معرفی مدل ۲۰۱۸ چلنجر SRT Hellcat کرده که بدنه‌ی آن همانند مدل Demon عضلانی و پهن پیکر است. این نسخه، با نام Widebody ارائه خواهد شد.