برای گسترش برند شخصی در شبکه های اجتماعی مانند یک فرد حقیقی رفتار کنید

تکنولوژی خوب است اما هرگز مفهوم انسان را از بین نمی‌برد و جایگزین آن نمی‌شود. کنجکاوی انسانی همان چیزی است که برای رشد برندتان نیاز دارید.