بررسی فنی نیسان لیف آینده، در مقایسه با رقبا

 در سال‌های اخیر، نیسان لیف به عنوان پرفروش‌ترین خودروی برقی دنیا مطرح بوده است. با توجه به رونمائی از نسل جدید این مدل تا چند ماه دیگر، به بررسی احتمال موفقیت لیف در آینده‌ی نزدیک می‌پردازیم.