دانشمندان یک گام دیگر به خواندن ذهن و افکار افراد نزدیک‌تر شدند

خواندن ذهن و افکار افراد شاید یکی از جالب‌ترین و بزرگ‌ترین اهداف بشر باشد. گروهی از دانشمندان به‌تازگی موفق به انجام این کار در سطوح مقدماتی شده‌اند.