نام ذنفون 4، 4V و 4 مکس توسط گوگل فاش شد

نام سه مدل از گوشی‌های هوشمند مورد انتظار ایسوس یعنی ذنفون ۴، ذنفون ۴وی و ذنفون ۴ مکس فاش شد.