استارتاپ دوچرخه‌ الکترونیکی چگونه به موفقیت رسید

یک استارتاپ که در بوستون راه‌اندازی شده است، پول خود را از طریق سرمایه‌ی مردمی تأمین می‌کند. آن‌ها تمام اطلاعات خود را در اختیار عموم گذاشته‌اند و در کار خود موفق هستند.