با اپلیکیشن جدید Triangle گوگل در مصرف دیتا صرفه‌جویی کنید

Triangle اپلیکیشنی جدید از سوی گوگل است که می‌تواند شما را در مدیریت دیتا و کاهش حجم مصرفی یاری کند.