فیسبوک با ابزاری جدید به مبارزه با سو استفاده از تصاویر پروفایل در هند می‌رود

فیسبوک با معرفی ابزاری جدید در کشور هند، قصد دارد به‌طور جدی به مبارزه با افرادی که از تصاویر کاربران سوء استفاده می‌کنند، بپردازد.