۱۵ پاسخی که از هشتمین فیلم جنگ ستارگان می‌خواهیم

هشتمین قسمت فیلم جنگ ستارگان با نام The Last Jedi زمستان امسال اکران خواهد شد و در این مقاله ۱۵ سؤالی را فهرست کرده‌ایم که دوست داریم در این فیلم به آن‌ها پاسخ داده شود.