ارسال پیام به خانم‌ها در ساعات نامناسب از مصادیق خشونت علیه زنان است

به گفته‌ی مدیر کل امور بانوان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، بیشتر مخاطبان فضای مجازی در ایران را بانوان خانه‌دار تشکیل می‌دهند و این قشر به حقوق خود در این زمینه آشنایی ندارند.