بیانیه اتحادیه اروپا: فصلی جدید در روابط ایران و اروپا

اتحادیه اروپا در تازه‌ترین بروشور خود اعلام کرده است که اتصال مجدد اقتصاد ایران و اتحادیه اروپا، رفاه و سعادت ایرانیان و اروپایی‌ها را به طور یکسان افزایش خواهد داد.