استلا Via، خودروی خورشیدی ساخت دانشجویان آلمان

دانشجویان آلمانی اقدام به ساخت یک خودروی پنج سرنشینه از نوع خورشیدی کرده اند.