مایکروسافت هزاران نفر از نیروی کارش را تعدیل می‌کند

مایکروسافت حدود ۱۰ درصد از نیروی کار خود در بخش فروش را تعدیل می‌کند. این شرکت روز پنج شنبه اعلام کرد که گزارش‌های قبلی مبنی بر اخراج کارکنانش را تایید می‌کند.