گوگل سیستم‌ عامل کروم را با فرامین لمسی سازگار می‌کند

گوگل برای بهبود تجربه کاربری سیستم‌عامل کروم به دنبال افزایش سازگاری آن با صفحات لمسی است.