ویدیویی از نزدیک ترین نمونه ساختگی آیفون 8 اپل

کانال آنباکس تراپی نمونه‌ای ساختگی از آیفون ۸ را مورد بررسی قرار داده که براساس شواهد موجود نزدیک‌ترین نمونه ساختگی از آیفون ۸ است.