ایده‌ای برای ساخت توربین و هواپیمای کم صداتر با الهام از جغد

دانشمندان بامطالعه‌ی پرواز جغد و سازوکار بال آن‌، راه‌ حلی برای تولید توربین‌ بادی و هواپیمای کم‌صداتر کشف کرده‌اند.