۶ گام برای تبدیل شدن به یک کارآفرین موفق در میانسالی

اگر به میان‌سالی پا گذاشته‌اید و دوست دارید شانس خود را در حرفه‌ی کارآفرینی امتحان کنید، با مرور راهنمایی کارشناسان شانس موفقیت بالایی خواهید داشت.