نمایشگرهای PDS241 و PDS271 از سوی شرکت AOC معرفی شدند

AOC با همکاری گروه پورشه دیزاین، دو نمایشگر جدید معرفی کرد.