گارتنر: سود سامسونگ در سال ۲۰۱۹ احتمالا کاهش خواهد یافت

گزارش گارتنر حاکی از آن است که سود کمپانی سامسونگ در سال ۲۰۱۹ احتمالا با کاهش همراه خواهد بود.