اوبر و یاندکس، سرویس‌ خود در روسیه و پنج کشور دیگر را ادغام کردند

اوبر و یاندکس توافق کرده‌‌اند تا سرویس‌های اشتراک خودروی خود در روسیه و پنج کشور دیگر را ادغام کنند.