چرا مغز شما لذت‌ آنی را به اهداف بلند مدت ترجیح می‌دهد

مطالعات دانشگاهی توضیح می‌دهند که چرا اغلب اوقات استدلال‌های منطقی، انگیزه‌های قدرتمندی نیستند و در مبارزه با فشار تمایلات احساسی، مغلوب می‌شوند.