میکرون و آینده حافظه‌ های GDDR

میکرون به‌تازگی از برنامه‌های خود برای توسعه‌ی حافظه‌های گرافیکی جدید و آینده‌ی استاندارد GDDR خبر داده است.