با اولین مسواک تمام خودکار دنیا، دندان‌هایتان را در ۱۰ ثانیه مسواک کنید

مسواک‌های برقی ابزار جدیدی نیستند؛ اما مسواک خودکار جدیدی ساخته شده است که تنها در ۱۰ ثانیه می‌تواند تمام دندان‌ها را بشوید.