سافت بانک یکی از گزینه‌های خرید بخشی از سهام اوبر است

به گزارش رویترز، سهامداران اوبر در مورد واگذاری بخشی از سهام این کمپانی به سافت‌بانک با یکدیگر صحبت کرده‌‌اند.