استفاده موفقیت‌آمیز از باکتری‌ها برای تأمین توان میکروموتورها

دانشمندان روشی کارآمد را برای به حرکت درآوردن میکروموتورها در یک جهت مشخص با استفاده از باکتری‌ها پیدا کرده‌اند.