آغاز تولید پژو 301 از اواخر سال جاری در ایران خودرو

هاشم یکه زارع، مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو، از آغاز تولید خودروی پژو 301 تا پایان سال جاری خبر داد.