نکاتی ساده در مورد کار گروهی، بازاریابی و تأثیرگذاری برند

برخی مواقع، کار در قالب یک گروه بسیار سخت و چالش‌برانگیز است. در ادامه راهکارهایی مهم برای داشتن سازمانی موفق در قالب یک تیم را مرور خواهیم کرد.