هوش مصنوعی چه خطراتی برای ما خواهد داشت

با گسترش هوش‌مصنوعی این سوال پیش می‌آید که این ماشین چه خطراتی برای انسان‌ها دارد؛ یک متخصص حوزه‌ی هوش مصنوعی به این سوال پاسخ می‌دهد.