گوگل از واقعیت مجازی به‌عنوان پلتفرم آموزشی استفاده می‌کند

گوگل سعی دارد از تکنولوژی واقعیت مجازی به‌عنوان پلتفرم آموزش مهارت‌های مختلف استفاده کند.