سنگ روزتا ؛ کلید رمزگشایی تمدن مصر باستان 218 ساله شد

سنگ روزتا (Rosetta Stone) یکی از شناخته شده ترین اشیا باستانی تمدن مصر باستان بوده که 218 سال از کشف آن می گذرد؛ در ادامه به معرفی سنگ روزتا خواهیم پرداخت. حدودا 218 سال پیش در روز 28 تیر ماه سال 1178، سربازان فرانسوی در شهر روزتا (رشید امروزی) مصر سنگ سیاهی را که بر ...

نوشته سنگ روزتا ؛ کلید رمزگشایی تمدن مصر باستان اولین بار در گجت نیوز پدیدار شد.