ماهواره‌بر سیمرغ با موفقیت دومین پرتاب خود را انجام داد

امروز، دومین پرتاب ماهواره‌بر سیمرغ، بزرگ‌ترین ماهواره‌بر کشورمان، از پایگاه فضایی امام خمینی با موفقیت انجام و این پایگاه هم به‌طور رسمی افتتاح شد.