معاون دادستان کل کشور: حمله‌ تروریستی داعش در تلگرام هماهنگ شده بود

معاون دادستان کل کشور اعلام کرد که حمله‌ی تروریستی داعش به ایران، در تلگرام هماهنگ شده بود.