الجی گزارش مالی سه ماهه دوم ۲۰۱۷ را منتشر کرد

کمپانی ال‌جی روز گذشته گزارش مالی خود برای سه ماهه‌ی دوم سال ۲۰۱۷ را منتشر کرد.