ذخایر آب کره ماه بسیار بیشتر و چشمگیرتر از بر آوردهای قبلی دانشمندان است

دانشمندان به وجود آب در ماه پیش از این هم آگاه بوده‌اند؛ اما به‌تازگی مشخص شده است که آب روی ماه بسیار بیشتر از میزان برآوردهای قبلی وجود دارد.